CVIČENÍ V SOLNÉ KOMOŘE A NA OSTROVĚ ELBA

Jógové cvičení s cykloturistikou u jezer Solné Komory; cvičení vede Iva Kučerová 23 - 27. 8. 2017 - informace: SOLNÁ KOMORA
Jóga u moře s turistikou, cvičení jógy vedou - Dana Lutonská a Iva Kučerová 15 - 24.9.2017 - informace: JÓGA NA ELBĚ

 KARMA

Co je to karma? Karma - zákon příčin a následků vysvětlující lidský osud. To, co jsme v minulosti vytvořili, ať už dobrého nebo špatného, se nám ve větší míře vrací   zpět. Jak zaseješ, tak sklidíš. Co odmítáte, to bude pokračovat. Minulost se opakuje, dokud se z ní nepoučíme.

  

O významu a působení karmy v našem životě se více dovíte ZDE


Některé vaše osudy jsou velmi obtížné, nebo respektive byly obtížné. Dají se vždy vyřešit jednou jedinou zbraní: pokorou neboli láskou - nepřitěžovat tomu světu. Vy do toho světa máte dát jenom to, co mu pomáhá. A to není nespokojenost, to je spokojenost. To je strašně důležité vědět. Když budete rozladění, budete přitěžovat planetě. Pozor, ta planeta vám bude taky dávat zpátky rozladěnost. Všechno, co položíte do toho vnějšího světa z toho těla, se objeví. Tak zasévejte jenom optimismus. To je jediné, co se po vás chce. A věřte mi, že vždycky jde položit ještě větší a větší optimismus.

Ivanka Adamcová


JÓGA A STRAVA

To, co vám řeknu o výživě, je mimořádně závažné a známo nemnohým lidem dokonce i mezi těmi nejvzdělanějšími a duchovně nejrozvinutějšími. Zpočátku se vám to ovšem nebude zdát tak zajímavé, ale když mi budete naslouchat a obzvláště když budete tyto skutečnosti používat v praxi, uznáte, že mohou obohatit a přetvořit vaši existenci a dodat mu na kráse.

celý text


LÉČEBNÉ ÚČINKY ÁSAN I.

Správný účinek ásan bezpodmínečně souvisí s vnitřním zážitkem - s vedením vědomí a s dobře užitými dechovými cvičeními. Dodržujeme-li přísné předpisy, docílíme svým cvičením rozhodný úspěch. Kdo provádí cvičení a při tom libovolně dýchá, nemůže počítat s nějakým výsledkem. Nezapomeň: mají-li na jedné straně hathajógická cvičení fyziologické účinky, přece jen jejich hlavním cílem je využití vzájemného působení těla a duše. Abychom zvýšili duševní působení, doporučuje se, abychom většinu cvičení prováděli se zavřenýma očima. Hatha-jóga má být cvičena na tvrdé podlaze, nikoliv na měkké elastické pohovce nebo na matracích.
Popis účinků k jednotlivým ásanám najdete:

část: I II III IV V

karami

Krásná a inspirující meditace Karaimi S nebeskými zvuky doprovodu Maoka

 Kateřina Karaimi Motyčková a Maok

VĚDOMÁ MEDITACE


hory

OZVĚNA ŽIVOTA

Chlapec se procházel v horách se svým otcem. Najednou klopýtl, spadl, udeřil se a zakřičel: „Aaaaaa!“ Vedle bolesti zaslechl z hor hlas, který zopakoval: „Aaaaaa!“Ze zvědavosti se zeptal: „Kdo jsi?“ A dostal odpověď: „Kdo jsi?“

Pak zakřičel: „Já tě slyším! Kdo ale jsi?“ A hlas odpověděl: „Já tě slyším! Kdo ale jsi?“ Rozzlobený chlapec znovu zakřičel: „Hlupáku!“ Dostal odpověď: „Hlupáku!“

Tehdy se chlapec podíval na svého otce a zeptal se: „Tati, co se děje?“

Otec se usmál a řekl: „Synu můj, teď pozorně poslouchej.“ Pak muž zakřičel : „Ty jsi nejlepší!“ Hlas odpověděl: „Ty jsi nejlepší!“ Dítě bylo překvapené a nerozumělo. Tak mu otec vysvětlil: „Lidé to nazývají ozvěna, ale ve skutečnosti je to život. Život, stejně jako ozvěna ti vrací to, co ty řekneš nebo uděláš. Život není nic jiného než odraz našich činů. Pokud si přeješ více lásky na světě, musíš vytvořit více lásky v tvém srdci.

Pokud chceš, aby tě lidé respektovali, musíš ty respektovat je. Toto je princip, který je třeba vložit do všeho v životě . Život ti vrací to, co si dal ty jemu.“


Je mnoho cest k poznání

Před několika lety jsem potkal zajímavého člověka, který mi vyprávěl o cestách,které vedou k poznání. Říkal, že na širokém úpatí hory je mnoho cest a jsou daleko od sebe. Když se na některou z nich vydáme, tak nevidíme ostatní a nevidíme ani ostatní poutníky, kteří si je vybrali. Někdy si tak můžeme myslet, že jen ta naše cesta je správná, protože vidíme jen ji a žádnou jinou. Jak stoupáme směrem k vrcholu, cesty se k sobě přibližují a tak se stává, že na sebe najednou dohlédneme, že dohlédneme i na jiné cesty. Čím blíže k vrcholu, tím více vidíme cest a více poutníků, kteří po nich kráčejí ke stejnému cíli ze všech stran.
   Ten člověk nevyprávěl o zraku lidského oka, ale o zraku lidského srdce.
   Tam dole ve tmavém údolí si připadáme malí a slabí, zdá se nám, že o světlo musíme bojovat. Čím výš se dostáváme, čím větší rozhled má naše srdce, tím více vidíme, že světlo je všude kolem nás a také zřetelněji vnímáme jeho zdroj, který ukazuje cestu.
   Občas jdeme některou část cesty neustále dokola.
Jdeme, zakopneme, skutálíme se, jdeme, zakopneme, skutálíme se, a někdy se ukáže, že již dál nemůžeme. Respektive s tím velkým batohem „věcí“, které jsme si nasbírali v údolí to dál nejde. Batoh je třeba zahodit, opustit, přestat na něm lpět a najednou to jde skoro samo.     Lubomír Jindra


Největší silou na světě je láska.
Nedokážeme-li najít štěstí, lásku a mír ve svých srdcích,
je zbytečné je hledat jinde.
Štěstí přátele získává, neštěstí prověřuje.
Praví přátelé jsou jako hvězdy, nevidíš je pořád, ale víš, že existují

Prorok - Chalíl Džibrán


Mysl a srdce


Modlitba a meditace


Láska


Dr.Swámi Šivánanda - JAK PŘEKONÁVAT PŘEKÁŽKY

- Nemoc je překážkou vývoje na cestě rozvoje osobnosti. Nemocné tělo, které je vyhublé a sešlé, není vhodné pro jóginskou disciplinu SADHANU.
     - Ať se vaše tělo stává zdravé, silné a čisté. Provádějte každé ráno své ásany, stejně jako několik minut pránajámu a budete se těšit z dokonalého zdraví.

celý text


OSHO - JÓGA VĚDA O DUŠI

Při interpretaci Patanjaliho učení o józe došlo k mnoha nedorozuměním. Patanjali není gymnasta, přestože cvičení jógy jako gymnastika vypadá. Patanjali není proti tělu. Nebude vás nutit tělo všelijak lámat a kroutit. Bude vás učit půvabu a ladnosti, protože pouze v krásném těle může bydlet krásná mysl a pouze v krásné mysli může přebývat krásné já a pouze v krásném já, za ním ...
    Krok za krokem musíte jít hlouběji a objevovat stále větší krásu. Půvab a krása těla je to, co Patanjali nazývá ásany, polohami. Není žádný masochista. Nenutí vás tělo všelijak kroutit a ohýbat, není ani trochu proti němu. Jak by mohl? Ví, že tělo tvoří základní kámen. Ví, že pokud o tělo přijdete a pokud ho nebudete trénovat, je další postup nemožný.

celý text


Elisabeth Haich Selvarajan Yesudian

Samoléčení, jóga a osud

Ti, kteří podniknou první kroky jogínské cesty k sebeobjevení, brzy poznají, že v lidské bytosti je skryto něco zázračného, svět, o kterém před tím neměli ani ponětí. Na této cestě objevování člověk nalezne zvláštní věci: například zdi, kterými může projít, pokud se na ně plně soustředí. Všimne si, že stojí před stejnou zdí, o které mluví východní lidé. Kdokoliv zná to magické heslo, zázračné „Sezame otevři se“, uvidí, jak zeď ustoupí a odkryje tak neuvěřitelně mnoho pokladů, o kterých se člověku před tím ani nezdálo. Jak pokračuje dál, čekají na něj stále nová a úchvatná překvapení. Narazí na úžasné nástroje a když se jich dotkne, objeví se džin, který je připravený splnit mu každé jeho přání, vykonat jeho vůli. Člověk se pak může zmocnit nevyčíslitelného bohatství. Může získat celá království, ale všechno tohle se změní v nicotu před tajemstvími nejtajnější komnaty pokladů: jablko, mluvící pták a bezedný džbán vody – jablko moci, vševidoucí pták a voda věčného života. Kdokoliv pojí z jablka, stane se všemocný; kdokoliv vlastní ptáka, stane se vševidoucí; kdokoliv se napije vody života, získá nesmrtelnost. A to je konec této cesty, konečná zastávka, cíl, po kterém všichni toužíme. Ale musíme začít na začátku!

celý článek


zdokonaluji si

ÁSANY

ZDOKONALOVAT SI JÓGU neznamená ani její komplikování, ani její akrobatizování. Zdokonalovat si jógu znamená, že ji vytvoříme víc pravdivou, více účinnou: Zdokonalovat ásanu znamená, že ji provádíme způsobem, který odpovídá definici :

"ZŮSTÁVAT BEZ POHYBU - DLOUHO - BEZ NÁMAHY, TO JE PRAVÁ ÁSANA"    celý text

SAMAVRITTI PRANAJÁMA - ČVERCOVÁ PRANAJÁMA

Uvádí se o ní, že je absolutně jedinečná, jednoduchá a bez nebezpečí. Je charakterizována skutečností, že všechny čtyři fáze mají stejné trvání.    popis provádění


DŮLEŽITOST MEDITACE

Pro přepracovaného duševního pracovníka nebo unaveného fyzicky pracujícího člověka je meditace nezbytná, neboť dává nádhernou úlevu tím, že vytváří malé, tajné místečko uvnitř něho samotného, kde nečestný svět bude mít menší možnost ho zraňovat, události života menší schopnost ho deprimovat. Mimo to, on potřebuje meditaci nejen proto, že neustávající zevní činnost nepostačuje, nýbrž také proto, že meditace vynáší z podvědomé zásobárny nečekané myšlenky, které mohou být právě těmi, které předtím vědomě hledal, nebo mu poskytuje náhlé intuice, které řeší zmatené problémy.
Je faktem pouhého pozorování, že většina západních lidí prožívá svou bdělou existenci od rána do večera, aniž by nalezli několik minut - nebo do konce aniž by stáli o to je nalézt - pro osvobozující praxi meditačních cvičení. Jsou prakticky vězni pěti smyslů a myšlenek, které vznikají z každé smyslové činnosti. Tato skutečnost je politováníhodná. Neboť jak mohou doufat, že budou pěstovat vyšší život, když zanedbávají tuto základní pomůcku?
Ukázka z knihy - Paula Brutona:    "svazek 4, část 1"   celý text


RADŽAJÓGA

Radžajoga /královská/ má osm stupňů. Jama - nezabíjet, mluvit pravdu, nekrást, být pohlavně čistý a nelpět na hmotě. Nijama - čistota, spokojenost, sebeovládání, sebepoznání, studium duchovních knih a věrnost pravdě. Ásána pohodlná poloha, pranajáma- dechové cvičení, pratjahára - učinit mysl schopnou aby mohla pozorovat sama sebe. Dharana - koncentrace - soustředění myšlenek. Dhjána - meditace a Samadhi je nejvyšší vědomí.

Jama a nijama - cvičení morální bez nich nebude mít žádné jógické cvičení úspěch. Nikomu neubližovat ani myšlenkou, ani slovem, či skutkem, všem živým tvorům. Milosrdenství jde až za ně a objímá celý svět.

Radžajóga je královskou cestou k pravému ja, které dříme v nejhlubším nitru každého z nás, bez ohledu zda o tom víme, či ne. Radžajóga nám umožňuje dospět k samým pramenům naší existence, etapu po etapě. Tyto etapy nás nevzdalují od světa a reality, od ostatních lidí, nedělají z nás snílky, naopak z nás dělají lidi výkonější, praktičtější, užitečnější pro druhé i sebe sama. Radžajóga je korunou fyzické jógy, nejzazším cílem každé pořádné jógy a je zdrojem veškeré síly a štěstí.    celý text