Informace pro členy a pravidla cvičení

Členský příspěvek pro školní rok je  900,- Kč, platí na cvičení jógy a čtvrteční cvičení tajči a je nutné ho zaplatit do konce září.

Na každé další cvičení ( např. dvě cvičení v týdnu ) se poskytuje sleva 200,- Kč.

Členský příspěvek je možné hradit na číslo účtu: 23 00 55 08 12/2010.
Variabilní symbol: klíčem je cvičební hodina, - první číslo den v týdnu,- druhé číslo je pořadí cvičení / odpolední 1 a večerní 2,
do poznámky uvede platící své jméno.

den odpoledne var.symbol večerní var.symbol
Pondělí: Marie 11 Iva 12
Úterý: Lenka 21 Jiří 22
Středa: Helena 31 Iva 32
Čtvrtek Dana 41 Pavla 42

Počet cvičenců ve skupině je omezený ( max. 38) a zařazení je dáno podle data zaplacení. Vybrat si lze z lekcí dle „Rozvrhu“ do naplnění maximální kapacity.

Zaplacený příspěvek na daný školní rok je nevratný. Dlouhodobá nepřítomnost ze závažných zdravotních důvodů (např. hospitalizace atd.) je řešena individuálně se svým cvičitelem.

Krátkodobé nepřítomnosti v hodině ( z jakéhokoliv důvodu) si lze nahradit v kterékoliv lekci u jiného cvičitele, kterého si vybere dle„Rozvrhu“.

Po termínu zaplacení příspěvků je pro cvičence v každé skupině vystavena Docházka na daný školní rok, do které si každý sám zaznamená svou přítomnost. V případě, že si cvičenec nahrazuje lekci z důvodu své nepřítomnosti, oznámí to cvičiteli v náhradní hodině a připíše se do jeho Docházky s uvedením skupiny, do které patří.

 Při cvičení je každý cvičenec veden svým cvičitelem tak, aby zvládl cviky v té obtížnosti, která mu přísluší. Pokud má pochybnosti o tom, zda cvik správně pochopil, obrátí se ihned na cvičitele. Ten cvik znovu vysvětlí, popř. ukáže jeho lehčí variantu např. s použitím pomůcek.

V průběhu cvičení každý dodržuje pravidla „ Jamy“ a „ Nijamy“ a to hlavně tím, že neruší ostatní svými pozdními příchody, zvonícím mobilem nebo povídáním se sousedem. Tím je zaručeno, že se všichni mohou plně soustředit na sebe a na vedení svého cvičitele. Po ukončení cvičení pomáhají cvičenci cvičiteli s úklidem pomůcek.

Každý cvičenec si sebou nosí neklouzavou podložku, deku, popř. pásek, pokud je vyžadován jeho cvičitelem (lze ho zakoupit v tělocvičně ), případně přezůvky pro cestu ze šatny- je jen pro ženy- do tělocvičny a na WC.

Pravidelná docházka, správné pochopení cvičitele a trpělivý a klidný přístup k sobě samému vede k radosti a pokroku ze cvičení.

 PŘEJEME VÁM HODNĚ ZDARU  J

informace pro nové členy najdete : ZDE