JAK PŘEKONÁVAT PŘEKÁŽKY

Dr.Swámi Šivánanda


asana

- Nemoc je překážkou vývoje na cestě rozvoje osobnosti. Nemocné tělo, které je vyhublé a sešlé, není vhodné pro jóginskou disciplinu SADHANU.
    - Ať se vaše tělo stává zdravé, silné a čisté. Provádějte každé ráno své ásany, stejně jako několik minut pránajámu a budete se těšit z dokonalého zdraví.
    - Ať již trpíte jakoukoliv nemocí, vězte, že skutečnost že na ní neustále myslíte, znamená jen její posilování. Ve vztahu ke své nemoci se přesvědčujte: ”Jsem v zásadě zdráv na, těle i duchu."
    -Využívejte správnou stravu: budete-mít živý a jasný intelekt, stejně jako čarovnou paměť. Toto vám bude pomáhat na vaší cestě k uskutečňování vašeho JÁ.
    - Když jíte, pociťujte, že se sjednocujete s částečkami kosmu. Na to myslete dřív; než začnete konzumovat svou stravu a tuto zažívejte s úctou.
    - Všechny nemoci. mají svůj původ v psychice. Věnujte se nejdříve svému duševnu: fyzické nemoci budou potom mizet. Dělat si starost je skutečná a těžká nemoc, která znamená pokračování mnoha dalších jako je vysoký krevní tlak, koronární nemoci, nervová deprese atd.
    - Úzkostlivost narušuje a brzdí krevní cirkulaci; když takto pokračujete, činí to vaši krev toxickou. Radost a rovněž i smích favorizují vaši krevní cirkulaci a čistí krev. Jsou _to nepřekonatelná krevní TONIKA.
    - Nemoc je mýtus. Neexistuje vyjma, jak její hmotné a mentální hromadění. Jedině tělo a duševno se mohou stávat nemocny. Osobnost_t.j. vaše JÁ ignoruji. nemoc.
    - Rozpor harmonie, který se nachází mezi myšlením, slovem a činem, je jednou z podstatných příčin všech zmatků, běd, mizerií a konfliktů. tohoto světa.
    - V případě nemoci své tělo uvolněte. Vtáhněte vaše mentálno do svého JA, ujišťujte se, že jste zdrávi a nemoc bude vám mizet.
    - Obohacujte svou krev meditací, pranajámou a ásanami, hrozinkami, špenátem, čistým vzduchem a sluncem.
    - Příležitostně se postěte. Je to současně nejlepším lékem a nejlepším receptem na dlouhověkost.
    - Ovládejte své tělo inteligentním způsobem. Uvolňujte se dokonale. Dýchejte rytmicky. Meditujte pravidelně. Tímto poznáte radost, štěstí, zdraví a dlouhověkost.

    - Je to vaše mysl, kde se nalézá klíč pro mír a jasnost. Udělejte z ní svého přítele. Kontrolujte je, je to vaše největší vítězství.
    - Je to vaše mysl, kde se rodí radost i bolest. Kontrolovat tyto modifikace mysli je nejvyšší jóga.
    - Kontrolovaná mysl vám prokáže velké služby.
    - Jedině ten kdo ovládá svoji mysl, pozná radost a mír.Není-li krocena, vytváří bolest a neštěstí.
    - Vypomáhejte si svou myslí jako filtrem. Dohlížejte na své myšlenky a nepřipusťte ve mysli jakoukoliv neužitečnou myšlenku.
    - Nejistota a pochybnost je nejhorší ze slabostí. Pochybnost je náš nepřítel. Pochybnost je opravdovým hříchem. Vykořeňte ji.
    - Intelekt je překážkou. Příliš „intelektuálnosti“– je zlem moderní společnosti.
    - Víra v sebe vám určí vaše chování. Myšlenka tvoří charakter. Každá z vašich myšlenek vás mění. Člověk se stává tím co myslí.
    - To co jste dnes, je výsledkem toho, co jste si myslel v minulosti. Jste zhmotnělou myšlenkou.
    - Kontrolujte nežádoucí negativní emoce. Tyto negativní emoce ( strach, závist, žárlivost, hněv atd.) představují enormní mrhání energii. Zatemňuji mysl a zneužívají tělo.
    - Pozorovatel má více radosti než jednající. Buďte pozorovatelem svých myšlenek. Poznáte štěstí.
    - Nenávist, zášť, pýcha, vypínavost, hrubost, necitelnost, mstivost, hněv, lakota jsou charakteristikou surovce. Je třeba se jich zbavovat.
    - Hledejte a usilujte o moudrost, nikoliv o moc.
    - Buďte silní, buďte odvážní. Neobávejte se ničeho, Stejně vás nebude moci nic zastavit. Postavte se udatně k protivenstvím.
    - Čas má větší hodnotu než peníze. Čas je osnovou ze které je utkán svět. Je to nejcennější poklad. Nemrhejte svým časem, ani jedinou vteřinou.
    - Tento čarovný svět je nesmírným „ Vesmírem moudrosti“.Připravte si úspěch z úloh, které vám dává život a staňte se mudrci.
    - Život nás nutí překonávat dobře konflikty a zkoušky. Život je série výbojů. Ale vězte že vaši skuteční nepřátele jsou ve vašem srdci.
    - Buďte vždy aktivní, ale nikdy vybuzení, vynervovaní.
    - Každý den věnujte čas studiu užitečných a posvátných knih. Studujte důkladně. Netěkejte a nepoletujte na povrchu věcí. Pracujte bez zastavení, ale beze spěchu a se svěžím duchem.
        - Příliš komfortu vás oslabuje. Veďte život jednoduchý až strohý. Buďte stateční a odolní. Otužujte se proti horku, chladu a jiným vlivům vnějšího světa.
   

Jednejte způsobem, aby se jóga stala skutečností ve vašem běžném životě. Buďte praktickým jogínem.

Toto je poselství velkých Mudrců a Rišiů starobylé Indie.