zeme

SAMAVRITTI PRANAJÁMA - ČVERCOVÁ PRANAJÁMA


Uvádí se o ní, že je absolutně jedinečná, jednoduchá a bez nebezpečí. Je charakterizována skutečností, že všechny čtyři fáze mají stejné trvání.

Usadíme se do polohy oblíbené pro pranajámy. Podstatné je, aby páteř byla co nejvíce přímá, tělesná váha rozložena okolo těžiště, které je umístěno ve spodní části břicha a mezi pupkem a stydkou kostí, tj. aby se tělo nacházelo ve své „misce“. Je dobré vyhledávat několik okamžiků správnou polohu pro páteř, která zajišťuje stabilitu a vylučuje parazitní kontraktury. Hlava je umístěna a vyvážena na vrcholu páteře. Uvědomte si páteř od křížové kosti, obratel po obratli až k vrcholu, kde atlas podpírá lebku. Myšlenkově pozorně přejděte páteř odspoda nahoru a zajišťujte si pro celé cvičení pohodlí svého těla. Tato koncentrace vytváří podmínky pro soustředění duševna ke cvičení.

Normální dýchací proces má dvě fáze – nádech a výdech. Zde se přidávají další dvě a to zádrž u plných i prázdných plic. Základní podmínkou u cvičení je rytmus. Počítáme na 6 dob/ srdečních tepů/: - nádech na 6 – zadržení na 6 – výdech na 6 - zadržení na 6. Namísto počítání je možno použít opakování mantry : OM-MA-NI-PAD-ME HUM, nebo JEN OM-OM-OM-OM-OM-OM. Brzy se rytmus stane automatickým a počítání odpadne. Spojení s tlukotem srdce je velmi výhodné, pokud je dovedeme vnímat. Dalším vhodným doplněním je u každého zadržení dechu připojit Asvini mudru /vtažení konečníku/. Na počátku cvičení začínáme počítáním na 4doby, méně ztrácí smysl. Lidé kteří nemají dostatečnou kapacitu plic, udělají lépe,když budou cvičit úplný jógový dech bez zadržování dechu. Čtvercová pranajáma od 6 do 8dob, představuje průměrnou úroveň, je dobré mít časovou reservu k úplnému vyprázdněni plic. Doba je pro nás osobně správná tehdy, když můžeme cvičení provádět déle bez únavy.

Koncentrace – je další podstatný parametr tohoto cvičení. Vyhneme se jakémukoliv rozptýlení, duševno stále a neúnavně přivádíme vždy zpět ke cvičení, aniž bychom zmalomyslněli. Po krátké době se duchovno absorbuje a přivádí nás do stavu meditace, pro kterou je toto cvičení ideální přípravou.

Jak svoji pozornost koncentrovat?
U nádechu – na OM a na proud vzduchu v nose, který směřujeme vzhůru.
U zádrže – na OM a kontrakci Asvini mudry. Synchronizace se srdečním tepem je důležitá, ale ne nezbytná.
U výdechu - na OM a proud teplého vzduchu nosem.
U zádrže s prázdnými plícemi – na OM a uvolnění Asvini mudry.
Varianta: Místo na proudění vzduchu nosem lze se soustředit na Udžaji – šumění vzduchu způsobené lehkým sevřením hrdla.

Čtvercovou pranajámy lze praktikovat tak dlouho, jak je nám snadné a v libovolný moment, vyjma po bohatém jídle. Cvičení ztrácí na ceně, když nejsme duševně soustředěni, zůstáváme proto bdělí. Vyhněte se usínání, které brání překročení určitého „prahu“, který nelze popsat slovy, je však dobře poznatelným. Adept je si za ním vědom všech fází cvičení, ale tak úplně koncentrován, že nic neslyší, nebo jen velmi jemně vnější šum, který ho neruší. Jsou vypnuty naše myšlenky a nastupuje vědomí očištěné od parazitních zmatků obyčejného intelektu. Postačí postoupit o příčku do meditace, kde si uvědomujeme své čisté duševno a své vlastní tělo s určitým odstupem. Adept už není ve svém duševnu, ale za ním, přestává se s ním ztotožňovat. V této úrovni se vytváří možnost hlubokého „já“ – pozorovatele, který je mimo prostor, čas a meze svého fyzického těla.

Cvičení je mimořádně účinné a když během provádění dodržujete pohodlí, je mimo nebezpečí, způsobuje nenápadný pokrok. Rytmus a koncentrace jsou daleko důležitější než doba zadržení, která má jen relativní důležitost. Pránicky je cvičení významné v tom, že automaticky rozděluje pránu do těla fyzického a subtilního. Muladhara čakra je aktivizována Asvini mudrou, ale nabíjená jsou i ostatní centra, ostatní subtilní střediska. Není třeba se obávat nepředvídaného probuzení Kundalini, která se tak snadno neprobouzí. Cvičení provádějte denně přednostně po cvičení ásan, které jsou ideální přípravou a dělají tělo propustné pro zvýšenou cirkulaci prány.