zdokonaluji si

ÁSANY


ZDOKONALOVAT SI JÓGU neznamená ani její komplikování, ani její akrobatizování. Zdokonalovat si jógu znamená, že ji vytvoříme víc pravdivou, více účinnou: Zdokonalovat ásanu znamená, že ji provádíme způsobem, který odpovídá definici :

"ZŮSTÁVAT BEZ POHYBU - DLOUHO - BEZ NÁMAHY, TO JE PRAVÁ ÁSANA"

Podívejme se nyní podrobně na každý z těchto příkazů:
    Prvý se tedy týká NEPOHYBLIVOSTI, to značí především nepohyblivosti těla. Podstatné je, aby tato nepohyblivost byla absolutní, vylučovala jakýkoliv "cizopasný pohyb" a to i ten minimální, jelikož absolutní nepohyblivost dovoluje oddávání se ásaně, dávat ji působit na tělo, v těle. "NEHÝBAT SE" u ásan znamená "VYTVÁŘET JE". Význam naší polohy má se stávat ne v nečinnosti, ale ve VNÍMAVOSTI.
    Následkem toho odmítáme výslovně veškeré škubavé pohyby, které by jste prováděli za účelem jejich intenzifikace buď směrem kupředu, nebo pohybem směrem dozadu. Rovněž z důvodu rozcvičování se doporučuje NEPOHYBLIVOST; svaly se prodlužují mnohem rychleji, jestliže setrváváme bez pohybu, než když se hýbáme škubavě.
    "Cíle je dosaženo", říká Jóga Daršana, "když jsou vyloučeny fyzické reakce těla, a když DUCH se rozptyluje v NEKONEČNU.
     Ale Hathajógin se nespokojuje absolutní fyzickou nepohyblivostí, která se podobá například strážnému před palácem nebo vojínu čestné stráže. V ásanach se má tato nepohyblivost povinně rozšířit i na mysl.

CVÍČENÍ JÓGY JE TICHÝ DIALOG S VLASTNÍM TĚLEM, a pro jeho zavedení nepostačuje potlačit všechny pohyby těla a mysl nechávat uprchnout podle jeho přání. Fyzická nepohyblivost nemá své oprávnění, než jen za okolnosti, kdy je DOPROVÁZENÁ a usnadňována nepohyblivostí mysli. Tato nepohyblivost, toto chtěné myšlenkové zastavení. Obvyklé intelektuální aktivity je dosahována mnohem nesnadněji, v porovnání s dodržování nepohyblivostí těla. Nejúčinnější a současně nejjednodušší technikou je zaměřit se na pozorováni a kontrolu vlastního dechu.
    Další příkaz se týká TRVÁNÍ této nepohyblivosti. Ásanu lze považovat za dokonalou, až tehdy, až je ji adept s to udržovat velmi dlouho. Tento návod je někdy rovněž i jediným pokynem, který dává učitel svému žákovi: "Udržovat polohu co nejdéle možno", jelikož účinnost ásan roste proporcionálně s jejich trváním.
    Stará pojednání uvádí dobu bez pohybu řádově nejen na vícero minut, ale prodlužovanou řádově až na hodiny. Je ovšem třeba říci, že toto není plně použitelné na Západě. Ať je tomu jakkoliv, zdokonalování ásan zahrnuje tedy prodlužování výdrže u každé polohy. Bylo by třeba utlumit veškeré tělesné pohyby do té míry, že se tyto neprojevuji a tělo převezme ásanu i nepohyblivost a nevzniká u něj. potřeba se pohnout.
    Máte-li málo času, pak je lépe dát přednost snížení počtu ásan proti zrychlení jejich prováděni, což časem tísněný Západník má pokušení provádět. Větší cenu má provést tři ásany s dodržením jejich pravidel, proti šesti ásanam za stejnou dobu.. Pro zdokonalování svých ásan je tedy třeba na prvém místě vycvičit se v jejich udržení s nepohnutelnosti co nejdé1e možno.

Konečně je zde NEPŘÍTOMNOST NÁMAHY, což představuje nejzazší kriterium zdokonalení pro ásany. Udržovat dlouhou, ano! Nepohnutě, jistě! Ale také především bez námahy a úsilí; když je třeba k realizaci a udržování ásany úsilí, pak tato není zvládnuta.
     Tato nepřítomnost úsilí, která má být současně fyzická a mentální, je spojena s relaxováním v pozici. Když adept jedenkráte dosáhne statickou fázi ásany, pak má bdít pečlivě na uvolnění všech svalů, kterých si je vědom a má ponechávat pasivně se protahovat ty, na které má ásana působit. Aniž bychom tedy přidali jedinou polohu ke své sérii ásan, může je každý adept zdokonalovat ve zmíněných třech způsobech

DÉLCE –NEPOHYBLIVOSTI - BEZ ÚSILÍ

Poznejme, že tato tři kriteria jsou přístupná všem, ať již jsou jakéhokoliv stáří, ohebnosti nebo jejich zanícení. Tak např. pro Halasánu (pluh) není pro jeho správnost absolutně nezbytné, aby se prsty nohou dotýkaly podlahy za hlavou, přinejmenším ne na počátku učení se ásaně. Do té doby než získáte potřebnou ohebnost, nenuťte se k tomu, abyste dosáhli stůj co stůj podlahy. Spokojte se s tou polohou, kterou jste schopni udržovat bez pohybu, dlouho, bez námahy a ke svému velkému, překvapení objevíte, že se nohama dotknete podlahy a to v okamžiku, kdy to očekáváte nejméně.
    Když se takto nachází bez pohybu dlouho a bez námahy a když je vaše mysl zaměstnáno dechem, tu pocítíte zvláštní euforii (subjektivní pocit zdraví). Tato "euforie" je stavem celkového splynutí, které vytváří harmonii tělesnou i psychickou, tedy harmonií, která je zárukou dokonalého zdraví a základem hlubokého uklidněni a jasnosti. Takto Hatha-jogín dosahuje dokonalosti v ásanach.